Skip to content

OfficeScan - Päätelaitteiden suojaus

Pinterest
More Options

XGen™ endpoint security luotetulta johtajalta

Trend Micro™ OfficeScan™ XGen™ endpoint security yhdistää erittäin tarkan koneoppimisen uhkien suojaustekniikoiden yhdistelmään eliminoidakseen turvallisuusaukot kaikista käyttäjän toiminnoista ja päätelaitteista. Se oppii ja mukautuu jatkuvasti ja jakaa automaattisesti tietoa uhkista koko käyttöympäristön laajuisesti. Tämä uhkien suojausratkaisu hyödyntää päätelaitteiden resursseja tehokkaammin kuin kilpailevat ratkaisut mm. keskusyksikön ja verkon kuormituksen osalta.

OfficeScan
 • Suojaa tiedostopalvelimet, PC- ja Mac-työasemat, kannettavat tietokoneet, myyntipisteet, pankkiautomaatit ja virtualisoidut työasemat
 • Suojaa uhkilta erittäin tarkalla koneoppimisella, käyttäytymisen analysoinnilla, tiedostojen maineella, muunnossuojauksella, web-suojauksella, tiedostouhkien estolla ym.
 • Suojaa tietojen menetykseltä ja varkaudelta
 • Reaaliaikaiset päivitykset paikallisella sandbox-integraatiolla

Maksimi XGen™ Security

Yhdistää erittäin tarkan koneoppimisen muiden havaintotekniikoiden kanssa laajimman suojan takaamiseksi lunnasohjelmia ja edistyneitä hyökkäyksiä vastaan.

 • Suodattaa uhat asteittain pois käyttämällä tehokkainta tekniikkaa havainnoinnin maksimoimiseksi ilman false positive-virheitä.
 • Yhdistää tunnisteettomat tekniikat, mukaan lukien erittäin tarkan koneoppimisen, käyttäytymisen analyysin, muunnossuojauksen, käyttäjälaskennan, sovellusten valvonnan, tiedostouhkien eston ja hyvälaatuisten tiedostojen tarkistuksen muiden tekniikoiden kanssa mukaan lukien tiedostojen mainetiedot, web-mainetiedot ja C&C-liikenteen esto.
 • Trend Micro on ensimmäinen yritys, joka hyödyntää erittäin tarkkaa 'high-fidelity' koneoppimista ratkaisuissaan. Se analysoi ainutlaatuisella tavalla tiedostot ennen niiden suorittamista ja niiden suorittamisen aikana tarkemman havainnoinnin takaamiseksi, käyttäen jokaisella tasolla meluntorjuntatoimintoja, kuten tiedostojen census ja whitelist-tarkistukset, false positive-virheiden vähentämiseksi.
 • Se jakaa välittömästi tiedot epäilyttävistä verkkoaktiviteeteista ja tiedostoista muiden turvallisuustasojen kanssa myöhempien hyökkäysten estämiseksi.
 • Edistynyt lunnasohjelmasuojaus valvoo epäilyttäviä tiedostojen salaustoimintoja päätelaitteissa, lopettaa haitalliset toiminnot ja jopa palauttaa tarvittaessa menetetyt tiedostot.

Minimaalinen vaikutus

Vähennä käyttäjävaikutuksia ja hallintakuluja

 • Kevyt ja optimoitu tietoturva hyödyntää oikeita havaintotekniikoita oikeaan aikaan taaten minimaalisen vaikutuksen laitteisiin ja verkkoihin.
 • Kattavan keskitetyn näkymän ansiosta näet nopeasti päätelaitteiden turvallisuusriskit.
 • Automaattinen uhkatiedon jakaminen eri turvallisuustasoille mahdollistaa organisaationlaajuisen suojauksen kasvavia uhkia vastaan.
 • Mahdollistaa toimitilojen sisäisen ja ulkoisen vaatimustenmukaisuuden ja suojauksen Edge relay -palvelimella, jonka ansiosta työntekijät voivat työskennellä yrityksen verkon ulkopuolella ja silti olla yhteydessä OfficeScaniin ilman VPN:ää.
 • Muokattava dashboard-näkymä sopii erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin.
 • 24 x 7 tuki tarkoittaa, että ongelmien esiintyessä Trend Micro ratkaisee ne nopeasti.

Todistettu turvallisuusratkaisukumppani

Trend Micron innovaatiot ovat pitkään tarjonneet tehokkaimmat ja parhaat tulokset tuottavat turvallisuusteknologiat. Katsomme aina eteenpäin ja kehitämme teknologioita, joita tarvitaan tulevaisuuden jatkuvasti muuttuvien uhkien voittamiseksi.

 • Yli 25 vuotta turvallisuusinnovaatioita.
 • Suojaa yli 155 miljoonaa päätelaitetta.
 • 45 TOP 50:stä globaalista yrityksestä luottaa Trend Microon.
 • Johtaja 14 vuoden ajan Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms -tutkimuksessa ja sijoittunut eniten oikealle ”Vision täydellisyys” -sektorilla.

Mukautettu päätelaitteiden suojaus

OfficeScanin joustavalla arkkitehtuurilla voit lisätä turvallisuuspalveluita tarpeiden mukaan ja ottaa päivitykset käyttöön nopeasti ja helposti.

Tutustu moduuleihin ja lisätuotteisiinOta enemmän hyötyjä irti Trend Micron päätelaitteiden turvallisuudesta laajimmalla suojausvalikoimalla, joka on käytettävissä valinnaisten turvallisuusmoduulien ja lisäpäätelaiteratkaisujen välityksellä:

 

Data Loss Prevention (DLP) -moduuli

Suojaa arkaluontoisia tietoja integroidulla DLP:llä maksimaalisen näkyvyyden ja hallinnan takaamiseksi.

 • Suojaa yksityistietoja verkossa ja verkon ulkopuolella salaten tiedostot ennen kuin ne poistuvat verkostasi.
 • Estää datavuodot pilvitallennuksen, USB-muistien tai liitettyjen mobiililaitteiden, Bluetooth-yhteyden ja muun median avulla.
 • Kattaa useita eri laitteita, sovelluksia ja tiedostotyyppejä.
 • Parantaa yhdenmukaisuutta paremmalla näkyvyydellä ja toimeenpanolla.

Mac-moduulin turvallisuus

Tarjoaa suojaustason verkkosi Mac-asiakkaille estämällä heitä vierailemasta haitallisilla sivuilla ja levittämästä haittaohjelmia myös silloin, kun haittaohjelma ei kohdistu Mac-käyttöjärjestlemään.

 • Vähentää altistumista web-pohjaisille uhille mukaan lukien nopeasti leviävät Mac-tietokoneisiin kohdistuvat haittaohjelmat.
 • Säästää aikaa ja vaivaa päätelaitteiden keskitetyllä hallinnolla, mukaan lukien Mac-tietokoneet.

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -moduuli

Mahdollistaa päätelaitteiden turvallisuuden yhdistämisen yhteen ratkaisuun sekä fyysisissä että virtuaalisissa pöytäkoneissa.

 • Tunnistaa, onko agentti fyysisessä vai virtuaalisessa päätelaitteessa ja optimoi suojauksen ja suorituskyvyn ympäristön mukaisesti.
 • Sarjallistaa skannaukset ja päivitykset ja lisää peruskuvat ja aiemmin skannatun sisällön valkoiselle listalle isäntäresurssien säilyttämiseksi.

Tietoturva-aukkojen suojaus

Estää nollapäivähaavoittuvuudet välittömästi verkkotason Host Intrusion Prevention System (HIPS) -järjestelmällä, joka mahdollistaa virtuaaliset korjaukset.

 • Poistaa riskeille altistumisen suojaamalla tietoturva-aukot virtuaalisilla korjauksilla.
 • Suojaa lunnasohjelmilta, jotka hyödyntävät korjaamattomia ohjelmiston tietoturva-aukkoja, jotka ovat uhkasarjojen hyökkäysten kohde.
 • Vähentää palautumiseen kuluvaa aikaa ja hätäkorjauksia.
 • Mahdollistaa korjauksen oman aikataulusi ja omien vaatimustesi mukaisesti.

Mobile Security Integration

Ota Trend Micro Mobile Security käyttöön laajentaaksesi suojan älypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin.

 • Integroi OfficeScanin ja Trend Micro Mobile Securityn Trend Micro Control Managerin avulla ottaen käyttöön päätelaitteiden turvallisuuden yhdenmukaisen hallinnon ja toimintatapojen käytön.
 • Yhdistää mobiililaitteiden haittaohjelmien eston, mobiilisovellusten hallinnan, mobiililaitteiden hallinan (MDM) ja tietosuojan yhteen ratkaisuun.
 • Pakottaa toimintatavat tietojen käyttöä ja suojausta, salasanoja, datan salausta ja kauko-ohjattavaa lukitusta ja tyhjennystä koskien.

Päätelaitteiden salaus

Takaa tietojen yksityisyyden salaamalla tiedot, jotka on tallennettu päätelaitteisiin - mukaan lukien PC- ja Mac-tietokoneet, DVD:t ja USB-muistit, jotka saattavat helposti kadota tai jotka voidaan varastaa.

 • Suojaa inaktiiviset tiedot koko levyaseman salaavalla ohjelmistolla.
 • Automatisoi tietojen hallinnan itsensä salaavilla kovalevyillä.
 • Määrittää granulaariset laite- ja datahallinnan toimintatavat.

Päätelaitteiden sovellusten hallinta

Parantaa suojaasi haittaohjelmia ja kohdistettuja hyökkäyksiä vastaan estämällä epätoivottujen ja tuntemattomien sovellusten suorittamisen yrityksesi päätelaitteissa.

 • Estää käyttäjiä tai laitteita suorittamasta haitallisia ohjelmistoja.
 • Luo dynaamisesti ja automaattisesti sovellusten valkoisen listan, joka sallii vain hyviksi tunnettujen sovellusten suorituksen päätelaitteissasi ja estää tuntemattomien sovellusten, kuten lunnasohjelmien suorituksen.
 • Lukitsee järjestelmät hyväksymään vain sovellukset, joita organisaatiosi haluaa käyttää.
 • Käyttää korreloituja uhkia koskevia tietoja päivitetyn hyväksyttyjen ja hyviksi todettujen sovellusten tietokannan ylläpitämiseksi.

Endpoint Sensor -toiminto

Tarjoaa konteksti-tietoisen päätelaitteiden turvallisuuden valvonnan, joka tallentaa ja raportoi yksityiskohtaisesti järjestelmätason aktiviteetit, minkä ansiosta uhka-analyytikot voivat arvioida nopeasti hyökkäyksen luonteen ja laajuuden.

 • Havaitsee ja analysoi hyökkäykset.
 • Mukauttaa suojan välittömästi hyökkäyksen mukaiseksi.
 • Vastaa nopeasti ennen kuin arkaluontoisia tietoja menetetään.

Trend Micro™ Control Manager™ -toiminto

Tämä keskitetty turvallisuuden valvontakonsoli takaa yhdenmukaisen turvallisuuden valvonnan ja täydellisen näkyvyyden ja raportoinnin kaikilla yhdistetyn turvallisuuden tasoilla. Lisäksi se laajentaa näkyvyyttä ja valvontaa toimitiloissa, pilvessä ja hybridi-käyttömalleissa. Keskitetty hallinta yhdistää käyttäjäperusteisen näkyvyyden ja parantaa suojausta, vähentää monimutkaisuutta ja poistaa turhat ja toistuvat tehtävät tuvallisuuden hallinnasta.


open all

Palvelinten suositellut vähimmäisvaatimukset

OfficeScan-palvelimen käyttöjärjestelmät:

 • Windows Server 2008 (SP2) ja 2008 R2 (SP2) (x64) editiot
 • Windows Storage Server 2008 (x86/x64), Storage Server 2008 R2 (SP1) (x64) editiot
 • Windows HPC Server 2008 ja HPC Server 2008 R2 (x64)
 • Windows MultiPoint Server 2010 (x64) ja 2012 (x64)
 • Windows Server 2012 ja 2012 R2 (x64) editiot
 • Windows MultiPoint Server 2012 (x64) editiot
 • Windows Storage Server 2012 (x64) editiot
 • Windows Server 2016 (x64) editiot

OfficeScan-palvelinympäristö:

 • Suoritin: 1,86 GHz Intel Core 2 Duo (2 keskussuoritinta) tai parempi
  Muisti: 1 Gt minimi (2 Gt suositeltu), jossa vähintään 500 Mt ainoastaan OfficeScanin käyttöön (Windows 2008 -perhe) 2 Gt minimi, jossa vähintään 500 Mt ainoastaan OfficeScanin käyttöön (Windows 2010/2011/2012/2016 -perhe) Levytila: 6,5 Gt minimi, 7 Gt minimi (käyttäen kaukoasennusta)

OfficeScan Edge Relay palvelinympäristö:

 • Suoritin: 2 GHz Intel Core 2 Duo (2 keskussuoritinta) tai parempi
 • Muisti: 4 Gt minimi
 • Levytila: 50 Gt minimi
 • Käyttöjärjestelmä: Windows Server 2012 R2
 • Verkkokortti:
  • 2 verkkokortin yhdistelmä
   • Yksi intranet-yhteyttä varten OfficeScan-palvelimeen
   • Yksi ulkoiseen yhteyteen ulkoisiin OfficeScan-agentteihin
  • 1 verkkokorttikonfiguraaatio eri porttien käyttämiseksi intranet- ja internetyhteyksiin
 • Tietokanta:
  • SQL Server 2008 R2 Express (tai uudempi)
  • SQL Server 2008 R2 (tai uudempi)

Agentin suositellut vähimmäisvaatimukset

Agentin käyttöjärjestelmä:

 • Windows XP (SP3) (x86) editiot
 • Windows XP (SP2) (x64) (Professional editio)
 • Windows Vista (SP1/SP2) (x86/x64) editiot
 • Windows Vista (SP1/SP2) (x86/x64) editiot
 • Windows 8 and 8.1 (x86/x64) editiot
 • Windows 10 (32- ja 64-bittinen)
 • Windows 10 IoT Embedded
 • Windows Server 2003 (SP2) ja 2003 R2 (x86/x64) editiot
 • Windows Compute Cluster Server 2003 (aktiivinen/passiivinen)
 • Windows Storage Server 2003 (SP2), Storage Server 2003 R2 (SP2) (x86/x64) editiot
 • Windows Server 2008 (SP2) (x86/x64) ja 2008 R2 (SP1) (x64) editiot
 • Windows Storage Server 2008 (SP2) (x86/x64) ja Storage Server 2008 R2 (x64) editiot
 • Windows HPC Server 2008 ja HPC Server 2008 R2 (x86/x64) editiot
 • Windows Server 2008/2008 R2 Failover Clusters (aktiivinen/passiivinen)
 • Windows MultiPoint Server 2010 ja 2011 (x64)
 • Windows Server 2012 ja 2012 R2 (x64) editiot
 • Windows Storage Server 2012 ja 2012 R2 (x64) editiot
 • Windows MultiPoint Server 2012 (x64) editiot
 • Windows Server 2012 Failover Clusters (x64)
 • Windows Server 2016 (x64) editiot
 • Windows XP Embedded Standard (SP1/SP2/SP3) (x86)
 • Windows Embedded Standard 2009 (x86)
 • Windows Embedded POSReady 2009 (x86), Embedded POSReady 7 (x86/x64)
 • Windows 7 Embedded (x86/x64) (SP1)
 • Windows 8 and 8.1 Embedded (x86/x64) editiot

Agentin sovellusalusta:

 • Suoritin: 300 MHz Intel Pentium tai vastaava (Windows XP, 2003, 7, 8, 8.1, 10 -perhe)
  • 1.0 GHz minimi (2.0 GHz suositeltu) Intel Pentium tai vastaava (Windows Vista, Windows Embedded POS, Windows 2008 (x86) -perhe)
  • 1.4 GHz minimi (2.0 GHz suositeltu) Intel Pentium tai vastaava (Windows 2008 (x64), Windows 2016 -perhe)
 • Muisti: 256 Mt minimi (512 Mt suositeltu), jossa vähintään 100 Mt ainoastaan OfficeScanin käyttöön (Windows XP, 2003, Windows Embedded POSready 2009 -perhe)
  • 512 Mt minimi (2,0 Gt suositeltu), jossa vähintään 100 Mt ainoastaan OfficeScanin käyttöön (Windows 2008, 2010, 2011, 2012 -perhe)
  • 1,0 Gt minimi (1,5 Gt suositeltu), jossa vähintään 100 Mt ainoastaan OfficeScanin käyttöön (Windows Vista -perhe)
  • 1,0 Gt minimi (2,0 Gt suositeltu), jossa vähintään 100 Mt ainoastaan OfficeScanin käyttöön (Windows 7 (x86), 8 (x86), 8.1 (x86), Windows Embedded POSReady 7 -perhe)
  • 1,5 Gt minimi (2,0 Gt suositeltu), jossa vähintään 100 Mt ainoastaan OfficeScanin käyttöön (Windows 7 (x64), 8 (x64), 8.1 (x64) -perhe)
 • Levytila: 650 Mt vähintään

Yksityiskohtaiset vaatimukset ovat saatavissa verkossa sivuilla docs.trendmicro.com


Social Media

Olemme myös sosiaalisessa mediassa