Skip to content

Suuryritysten tietoturva: maksimoi investoinnin hyöty liiketoiminnalle

Trend Micro Enterprise Security

Suojaa liiketoimintasi ja paranna IT-kehitysprojektin tuottoa nopeasti ja turvallisesti mukautuvalla tietoturvaratkaisulla aina pilven instansseista mobiililaitteisiin saakka.

Löydä oikea ratkaisu jo tänään 

Yritystoiminnan turvana muuttuvina aikoina

Maailma muuttuu ja suuyritysten tietoturvan on mukauduttava pystyäkseen vastaamaan uusiin haasteisiin. Trend Micro tarjoaa kehittyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka ovat saatavina joustavasti ohjelmistona, laitteistona tai palveluna pilvestä. Lue, miten kukin Trend Micron tuoteperhe vastaa suuryritysten suurimpiin tietoturvahaasteisiin. Yrityksen tietoturvaratkaisut: Yleiskatsaus (PDF/in english)Hybrid Cloud Security
 

Fyysisten palvelinten suojaamiseen käytettävät ratkaisut eivät anna riittävää tietoturvaa pilvipalvelu- tai virtuaaliympäristöissä.

Trend Micro – pilven ja virtualisoitujen konesalien tietoturvan globaali markkinajohtaja – tarjoaa tietoturvaratkaisut matkallesi pilveen käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistoalustasta riippumatta.

  • Deep Security -alusta
    Suojaa pilvipalvelut ja pilveen tallennetut tiedot nykypäivän kehittyneimmiltä uhkilta.
    Optimoi fyysisten sekä virtuaali- ja pilvipalvelinten sekä virtuaalisten työpöytien turvallisuus.

 

Network Defense
 

Kohdennetut hyökkäykset ovat suunniteltu tunkeutumaan organisaatioden tietoverkkoon ja ohittamaan kohteen käyttämät perinteiset tietoturvaratkaisut. Kohdennettujen hyökkäysten nopea havainta on kriittistä ja niiltä suojautuminen vaatii organisaation toimintaympäristöön räätälöityä tietoturvaa.

User Protection
 

Tietotekniikan kuluttajistuminen parantaa työntekijöiden tehokkuutta, liikkuvuutta ja joustavuutta. Toisaalta käyttäjillä on taipumusta käyttää laitevalikoimaansa ajattelematta suojausta, mikä altistaa yrityksen tietoresurssit erilaisille uhkille.

Trend Micro siirtää tietoturvan painopisteen laitesuojauksesta käyttäjien toimiin, jolloin kuluttajistumisen tuomien hyötyjen kustannukset pysyvät siedettävinä.Ymmärrä haaste ja hyödynnä liiketoimintamahdollisuus

 


Social Media

Olemme myös sosiaalisessa mediassa